Dokumendid

Näpi Kooli dokumentide loetelu

Dokumendi nimetus Kehtestamine

Näpi Kooli põhimääruslink opens on new page

Rakvere Vallavolikogu 22.05.2019 määrus nr 45,
jõustumine 16.06.2019

Näpi Kooli õppekavalink opens on new page

Direktori kt 17.05.2021 käskkirjaga nr 1-2/21.

Põhikooli riiklik lihtsustatud õppekavalink opens on new page

Vabariigi Valitsuse 16.12. 2010.a määrus nr 182

Näpi Kooli hindamisjuhendlink opens on new page

Direktori 06.11.20.a käskkiri nr 1-2/25

Näpi Kooli arengukavalink opens on new page

Rakvere Vallavolikogu 08.01.2021.a otsus nr 3

Näpi Kooli kodukordlink opens on new page

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/9

Näpi Kooli õpilaskodu kodukordlink opens on new page

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/10

Näpi Kooli õppekäikude juhendlink opens on new page

Direktori 18.03.2020.a käskkiri nr 1-2/6

Õpilasega arenguvestluse läbiviimise kordlink opens on new page

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/11

Näpi Kooli õpilasesinduse põhimääruslink opens on new page

Direktori 31.01.2020.a käskkiri nr 1-2/4

Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kordlink opens on new page

Direktori 18.05.2020.a käskkiri nr 1-2/15

Näpi Kooli õpilaste vastuvõtmise kordlink opens on new page

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/12

Näpi Kooli isikuandmete töötlemise kordlink opens on new page

Direktori 23.11.2020. a käskkiri nr 1-2/27

Avaldus õpilase kooli võtmiseks

 

Isikuandmete töötlemise nõusoleklink opens on new page  
Avaldatud 14.03.2019. Viimati muudetud 28.08.2023.