Dokumendid

Näpi Kooli dokumentide loetelu


Dokumendi nimetus Kehtestamine

Rakvere Vallavolikogu 22.05.2019 määrus nr 45,
jõustumine 16.06.2019

Näpi Kooli õppekava Direktori 23.11. 2015.a käskkiri nr 1-9/5

Põhikooli riiklik
lihtsustatud õppekava

Vabariigi Valitsuse 16.12. 2010.a määrus nr 182

Avaldus õpilase kooli võtmiseks  
Dokumendi nimetus Kehtestamine

Rakvere Vallavolikogu 22.05.2019 määrus nr 45,
jõustumine 16.06.2019

Näpi Kooli õppekava Direktori 23.11. 2015.a käskkiri nr 1-9/5

Põhikooli riiklik
lihtsustatud õppekava

Vabariigi Valitsuse 16.12. 2010.a määrus nr 182

Avaldus õpilase kooli võtmiseks  

Dokumendi nimetus Kehtestamine

Rakvere Vallavolikogu 22.05.2019 määrus nr 45,
jõustumine 16.06.2019

Näpi Kooli õppekava Direktori 23.11. 2015.a käskkiri nr 1-9/5

Põhikooli riiklik
lihtsustatud õppekava

Vabariigi Valitsuse 16.12. 2010.a määrus nr 182

Avaldus õpilase kooli võtmiseks