Õppenõukogu

2023/2024. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogu nr 1

6. detsember 2023

Kooli kodukorra muutmine

Õppenõukogu nr 2

22. aprill 2024

Õppetöö tulemused, kitsaskohad, IÕKde vajadus. Üldpädevuste kujundamise võimalused.

Õppenõukogu nr 3

10. juuni 2024

Järgmisesse klassi üleviimine. Täiendava õppetöö määramine

Õppenõukogu nr 4

12. juuni 2024

Täiendava õppetöö tulemuste põhjal järgmisesse klassi üleviimine. Põhikooli lõpetamine.

Õppenõukogu nr 5 30. august 2024

Õppeaasta aruanne, üldtööplaan

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 16.11.2023.