Dokumendid

Näpi Kooli dokumentide loetelu


Dokumendi nimetus Kehtestamine

Näpi Kooli põhimäärus

Rakvere Vallavolikogu 22.05.2019 määrus nr 45,
jõustumine 16.06.2019

Näpi Kooli õppekava

Direktori 23.11. 2015.a käskkiri nr 1-9/5

Põhikooli riiklik lihtsustatud õppekava

Vabariigi Valitsuse 16.12. 2010.a määrus nr 182

Näpi Kooli arengukava

Arengukava on koostamisel!

Näpi kooli õppekäikude juhend

Direktori 05.03.2020.a käskkiri nr 3-4/6

Näpi kooli õpilasesinduse põhimäärus

Direktori 31.01.2020.a käskkiri nr 1-2/4

Avaldus õpilase kooli võtmiseks

 
Dokumendi nimetus Kehtestamine

Näpi Kooli põhimäärus

Rakvere Vallavolikogu 22.05.2019 määrus nr 45,
jõustumine 16.06.2019

Näpi Kooli õppekava

Direktori 23.11. 2015.a käskkiri nr 1-9/5

Põhikooli riiklik lihtsustatud õppekava

Vabariigi Valitsuse 16.12. 2010.a määrus nr 182

Näpi Kooli arengukava

Arengukava on koostamisel!

Näpi kooli õppekäikude juhend

Direktori 05.03.2020.a käskkiri nr 3-4/6

Näpi kooli õpilasesinduse põhimäärus

Direktori 31.01.2020.a käskkiri nr 1-2/4

Avaldus õpilase kooli võtmiseks