Dokumendid

Näpi Kooli dokumentide loetelu


Dokumendi nimetus Kehtestamine

Näpi Kooli põhimäärus

Rakvere Vallavolikogu 22.05.2019 määrus nr 45,
jõustumine 16.06.2019

Näpi Kooli õppekava

Õppekava on täiendamisel

Põhikooli riiklik lihtsustatud õppekava

Vabariigi Valitsuse 16.12. 2010.a määrus nr 182

Näpi Kooli hindamisjuhend

Direktori 06.11.20.a käskkiri nr 1-2/25

Näpi Kooli arengukava

Rakvere Vallavolikogu 08.01.2021.a otsus nr 3

Näpi Kooli kodukord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/9

Näpi Kooli õpilaskodu kodukord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/10

Näpi Kooli õppekäikude juhend

Direktori 18.03.2020.a käskkiri nr 1-2/6

Õpilasega arenguvestluse läbiviimise kord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/11

Näpi Kooli õpilasesinduse põhimäärus

Direktori 31.01.2020.a käskkiri nr 1-2/4

Õppe- ja kasvatusalal töötavate
isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise kord

Direktori 18.05.2020.a käskkiri nr 1-2/15

Näpi Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/12

Avaldus õpilase kooli võtmiseks

 
Dokumendi nimetus Kehtestamine

Näpi Kooli põhimäärus

Rakvere Vallavolikogu 22.05.2019 määrus nr 45,
jõustumine 16.06.2019

Näpi Kooli õppekava

Õppekava on täiendamisel

Põhikooli riiklik lihtsustatud õppekava

Vabariigi Valitsuse 16.12. 2010.a määrus nr 182

Näpi Kooli hindamisjuhend

Direktori 06.11.20.a käskkiri nr 1-2/25

Näpi Kooli arengukava

Rakvere Vallavolikogu 08.01.2021.a otsus nr 3

Näpi Kooli kodukord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/9

Näpi Kooli õpilaskodu kodukord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/10

Näpi Kooli õppekäikude juhend

Direktori 18.03.2020.a käskkiri nr 1-2/6

Õpilasega arenguvestluse läbiviimise kord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/11

Näpi Kooli õpilasesinduse põhimäärus

Direktori 31.01.2020.a käskkiri nr 1-2/4

Õppe- ja kasvatusalal töötavate
isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise kord

Direktori 18.05.2020.a käskkiri nr 1-2/15

Näpi Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/12

Avaldus õpilase kooli võtmiseks