Koroonaviiruse SARS-COVID-2 leviku tõkestamise meetmed koolis (täiendatud 04.12)

Loomise kuupäev 12.01.2021
 • Kooli juhtkond jälgib viiruse levikut riigis, maakonnas, kogukonnas ning on valmis reageerima operatiivselt, lähtudes Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja maakonna kriisikomisjoni soovitustest. Lastevanematele jagatakse informatsiooni Stuudiumi kaudu.
 • Kool töötab tavapäraselt, kuni viiruse levik seda võimaldab.
 • Koolis järgitakse viiruseohu ennetamise juhiseid. Ohu vähendamiseks võõrad (ka lapsevanemad) kooli ruumidesse ei sisene. Vajaduse helistada numbritel 56828960, 56492767. Kool tagab isikukaitsevahendite ja esmaste desinfitseerimisvahendite olemasolu. Õppehoonete sissepääsude juures on desinfitseerimisvahendid. Kooli töötajad selgitavad õpilastele käte pesemise ja distantsi hoidmise vajadust. Klassiruume ja üldruume tuulutatakse pidevalt, märgkoristus toimub kogu koolipäeva jooksul. Koolihoones on hügieeni tutvustavad plakatid, käte kuivatamiseks on kasutusel ühekordsed paberrätid.
 • 1.–4. klass  liiguvad ainult otsaukse (küljeukse) kaudu. Riided ja jalanõud tuleb panna klassidesse. (täiendatud 04.12)
 • Õpilased liiguvad reeglina vaid ühe korruse ruumides, on võimalikult palju koduklassis.
 • Ei korraldata üldkogunemisi ega suuremaid üritusi.
 • Söögivahetunnid on korruste kaupa, s.t tundide ajad on uued, kell ei helise viiendasse tundi ega sealt välja! (täiendatud 04.12)
 • Kooliõde mõõdab pisteliselt õpilaste kehatemperatuuri. Kõik haigustunnustega õpilased suunatakse kooliõe juurde, kes teeb esmase tervisevaatluse. Haigestunud õpilased isoleeritakse, saadetakse esimesel võimalusel koju.
 • Õpilased viibivad vahetundide ajal võimalikult palju õues, võimalusel viiakse läbi õues õpet. Kooli töötajatel on kaitsevisiirid, ühekordsed maskid.
 • Õpilaskodus on moodustatud kasvatusrühmad. Iga rühmaga tegeleb üks kasvataja. Rühmade tegevusplaanid on koostatud nii, et korraga viibib üks rühm kindlas tegevuskohas.
 • Klassijuhatajad selgitavad välja arvuti ja internetiühenduse võimalused õpilaste kodudes. Õpetajatel on valmisolek korraldada õpet osalise või täieliku distantsõppe tingimustes.
 • Kui õpilane või tema lähikontaktne sai COVID-19 diagnoosi, järgib kool Terviseameti antavaid juhiseid. Reeglina jäävad kõik selle õpilasega lähikontaktis olnud õpilased kaheks nädalaks kodusesse eneseisolatsiooni. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus, kus inimesed on vähemalt 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit.  Koju jäävad ka selle õpilasega lähikontaktis olnud kooli töötajad, õpilase õed-vennad. Kool rakendab lisameetmeid viiruse leviku takistamiseks koostöös kooli pidaja ja Terviseametiga.
 • Kui olukord riigis/maakonnas nõuab koroonaviiruse leviku takistamiseks koolilt distantsõppele üleminekut,  korraldatakse see võimalusel osaliselt ning lühima võimaliku aja jooksul. Distantsõppele ülemineku otsus kooskõlastatakse Terviseametiga. 
 • Distantsõppe ajal on õpilastel ja vanematel võimalik saada veebipõhist nõustamist kooli tugispetsialistidelt. Vastav info on kooli kodulehel ja Stuudiumis.
 • Kool korraldab koostöös omavalitsuste ja lastevanematega distantsõppe ajal õpilaste toitlustamise.
 • Terviseameti leht https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviiruslink opens on new page
  Haridus- ja Teadusministeeriumi leht https://www.hm.ee/et/koroonalink opens on new page

Distantsõpe toimub vastavalt koolis kehtivale distantsõppe korrale.

Viimati muudetud 27.01.2021.