Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitused õppe korraldamiseks eriolukorras

Loomise kuupäev 18.03.2020

1) Õppetöö ümberkorraldamise peamine eesmärk on füüsiliste kontaktide vähendamine miinimumini. Õpilane õpib reeglina kodus ning saab vajalikud õpiülesanded ja konsultatsioonid kas elektrooniliste sidevahendite kaudu, nende puudumisel paberkandjal õpetaja poolt määratud sagedustel ja korras.

2) Kui vanem esitab koolile põhjendatud soovi (ei pea olema kirjalik) õppe kas osaliseks või täielikuks korraldamiseks kooli juures, teeb lõpliku otsuse asjas kooli juht, konsulteerides vajadusel eelnevalt kooli pidajaga. Valitsuse või pidaja otsusega või olukorra muutumisel võib eelnimetatud otsuse igal ajal tühistada. Haigustunnustega inimese tuvastamisel kooli ruumidest tagatakse viivitamatult haige isolatsioon ning korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

3) Kui koolile ei saabu ühtegi sooviavaldust või koolijuht teeb keelduva otsuse kõikide soovide osas, peatatakse kooli hoone kasutamine.

4) Kui koolis jätkuvad tegevused, tagatakse pidev haigusnähtude seire, ja muud ennetusmeetmed nt desovahendid jm ning:

  • Mistahes nakkustunnustega last ei lubata kooli ning õpilase haiguse ajaks katkeb ka distantsõpe.

  • Mistahes haigustunnustega töötajat ei lubata tööle, kõrgendatud riskiga töötajal (väga kõrge vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) võimaldatakse töötamist ainult kodust. Vajadusel tagatakse selleks kooli poolt vajalikud töövahendid.

5) Vanema taotluse läbivaatamisel teeb koolijuht otsustuse järgmiste argumentide olulisuse järjekorrast lähtudes:

  • Nakkusohu st kontaktide vältimine ja liikumisareaali minimeerimine

  • Eriolukorra mõttes elutähtsal ametikohal töötava vanema töötamise võimaldamine.

  • Õpilase üle optimaalse kasvatusliku järelevalve (so tema enda ja teiste turvalisuse) tagamise lihtsustamine ja õpilase edasijõudmine õppetöös

Viimati muudetud 20.03.2020.