Järelevalve

Kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad

Haridus ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
Telefon:  735 0222
e-post: hm@hm.eelink opens on new page
www.hm.eelink opens on new page

Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab Ida-Viru Päästekeskus
Lai 7
30328 Kohtla-Järve
Telefon: 339 1900,
e-post: ida@rescue.eelink opens on new page

 

www.iepk.eelink opens on new page

Riiklikku järelvalvet koolitervishoiuteenuse osutamise üle ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise ja hügieeninõuete täitmise üle teostab Terviseameti Ida talituse Lääne-Virumaa esindus
L. Koidula 18a
44308 Rakvere
telefon 325 4158

Riiklikku järelvalvet töösuhteid reguleerivate õigusaktide üle teostab Tööinspektsiooni Ida Inspektsioon
Koidula 18a
44308, Rakvere
Telefon: 324 2037
www.ti.eelink opens on new page

Tööinspektsiooni Ida Inspektsiooni töövaidluskomisjon
Malmi 5a
20309, Narva
Telefon: 359 4100

Avaldatud 25.10.2018. Viimati muudetud 28.01.2020.