Meie koolist

Õppenõukogu


ÕPPENÕUKOGU TÖÖPLAAN

2019/2020

Kuupäev

Päevakord

15.11.2019

1. Õppenõukogu sekretäri valimine  2019/2019 õppeaastaks.

2. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

3. Klassitunnistuse vormide kinnitamine

4. ÕN esindaja nimetamine kooli hoolekogusse

5. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine õppe- ja kasvatustegevuses ja meetmete   kavandamine riskide maandamiseks

(Hädaolukorra plaan, Turvalisus õppekäikudel ja väljasõitudel)

02.01.2020

1. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

2. Kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine

3. Õpilaskodu korra läbiarutamine ja arvamuse andmine

25.02.2020

1. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

2. Arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine

3. ÕN liikmete nimetamine kooli vastuvõtu komisjoni

4. ÕN liikme nimetamine kooli vabade ametikohtade konkursi komisjoni

21.04.2020

 

1. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

2. Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta arvamuse andmine

05.06.2020

1. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

2. I - VIII õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

11.06.2020

1. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.

31.08.2020

1. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja juhtkonnale parendamisettepanekute tegemine

3. Üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine

4. Uutele õpilastele sobiva klassi määramine

ÕPPENÕUKOGU TÖÖPLAAN

2019/2020

Kuupäev

Päevakord

15.11.2019

1. Õppenõukogu sekretäri valimine  2019/2019 õppeaastaks.

2. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

3. Klassitunnistuse vormide kinnitamine

4. ÕN esindaja nimetamine kooli hoolekogusse

5. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine õppe- ja kasvatustegevuses ja meetmete   kavandamine riskide maandamiseks

(Hädaolukorra plaan, Turvalisus õppekäikudel ja väljasõitudel)

02.01.2020

1. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

2. Kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine

3. Õpilaskodu korra läbiarutamine ja arvamuse andmine

25.02.2020

1. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

2. Arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine

3. ÕN liikmete nimetamine kooli vastuvõtu komisjoni

4. ÕN liikme nimetamine kooli vabade ametikohtade konkursi komisjoni

21.04.2020

 

1. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

2. Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta arvamuse andmine

05.06.2020

1. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

2. I - VIII õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

11.06.2020

1. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.

31.08.2020

1. Õppenõukogu otsuste täitmise aruanne

2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja juhtkonnale parendamisettepanekute tegemine

3. Üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine

4. Uutele õpilastele sobiva klassi määramine