Koolielu

Nõustamine


SOTSIAALPEDAGOOG

Näpi Kooli sotsiaalpedagoog on Merje Vask.

Telefon: 518 1499, e-post: merje.vask@napi.edu.ee

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega. Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis tema ühiskonda integreerimisel on suur roll koolil.

Otsesed töövaldkonnad on:

  • koolikohustuse täitmise jälgimine;
  • õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;
  • koolivägivallajuhtumite lahendamine;
  • laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
  • kuriteoennetus ning koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Töös kasutatavad meetodid on: individuaalnõustamine, rühmatöö, võrgustikutöö.

KOOLIPSÜHHOLOOG

Näpi Kooli psühholoog on Riina Türkel.

Telefon: 5649 2830, e-post: riina.tyrkel@napi.edu.ee

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste individuaalne nõustamine, nende aitamine valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel.

Ühesuguste spetsiifiliste probleemidega (kohanemisraskused, agressiivsus, tõrjutus jne) õpilaste nõustamine grupis, aitamaks neil saavutada psühholoogilist tasakaalu.

 

SOTSIAALPEDAGOOG

Näpi Kooli sotsiaalpedagoog on Merje Vask.

Telefon: 518 1499, e-post: merje.vask@napi.edu.ee

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega. Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis tema ühiskonda integreerimisel on suur roll koolil.

Otsesed töövaldkonnad on:

  • koolikohustuse täitmise jälgimine;
  • õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;
  • koolivägivallajuhtumite lahendamine;
  • laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
  • kuriteoennetus ning koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Töös kasutatavad meetodid on: individuaalnõustamine, rühmatöö, võrgustikutöö.

KOOLIPSÜHHOLOOG

Näpi Kooli psühholoog on Riina Türkel.

Telefon: 5649 2830, e-post: riina.tyrkel@napi.edu.ee

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste individuaalne nõustamine, nende aitamine valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel.

Ühesuguste spetsiifiliste probleemidega (kohanemisraskused, agressiivsus, tõrjutus jne) õpilaste nõustamine grupis, aitamaks neil saavutada psühholoogilist tasakaalu.