Meie koolist

Kooli sümboolika


NÄPI KOOLI SÜMOBOOLIKA KASUTAMISE STATUUT

1. Näpi Kooli sümboliks ja vapiloomaks on siil, sümboliseerides meie õpilasi, kes kauni Näpi ooduse keskel nagu siilikesed igale poole oma uudishimuliku nina topivad. Ebameeldivuste korral turtsuvad, pobisevad ja tõmbuvad kerra, kuid hoolival kohtlemisel muutuvad toredateks siililasteks.

Näpi Kooli värvideks on kollane, roheline ja must. Kollane sümboliseerib elurõõmu, päikest ja positiivsust; roheline rahu, sidet loodusega ja elu järjepidevust; must on teisi värve tasakaalustav ja esiletoov.

2. Näpi Kooli logos on kooli vapiloom siil, kelle ninaks on kooli endise nime esitäht „V“. VAEKÜLA KOOL on kirjutatud mustade tähtedega, mis on ümbritsetud kollase äärega. Kooli logo kasutatakse kooli kirjaplangil, lipul, au- ja tänukirjal, diplomil, tunnustuskaartidel,  kooli esindusvõistkonna sportsärkidel, erinevatel meenetel ning muudel kooli tegevusega seotud dokumentidel (klassitunnistus jms).

3. Näpi Kooli sümboolika kasutamine.

3.1. Näpi kooli lipp (edaspidi lipp).

3.1.1. Lipp on ristkülikukujuline, normaalsuurusega (165 × 105cm), tunneli abil vardale kinnitatud riidelaid. Lipu vasak pool on kollane, parem pool roheline. Kollase poole keskel on kooli  vapiloom siil, rohelisel taustal kooli nimetus.

3.1.2. Lipp on ääristatud kollaste narmastega.

3.1.3. Lipp on kooli õpilasi ja töötajaid ühendav sümbol.

3.1.4. Lippu hoitakse direktori kabinetis.

3.1.5. Lipp paigaldatakse alusele pidulike sündmuste puhul ja külaliste auks, muul ajal on lipp lipukotis.

3.1.6. Lippu ei paigutata hoone välisseinale ega heisata lipumasti.

3.1.5. Näpi Kooli lõpuaktusel ja muudel avalikel pidulikel üritustel, mida kool ise korraldab, võib lipu aktuseruumi või ürituseplatsile tuua lipukandja ja kahe saatja poolt, ruumis viibijad seisavad lipu toomise ajal püsti.

3.1.6. Lipu kandjaks on kooli tublim õpilane.

3.1.7. Eriti pidulikel sündmustel võib lipul olla auvalve. Auvalve ajal hoiab lippu või seisab lipu taga lipukandja, kelle kõrval seisavad vasakul ja paremal lipu saatjad, kes moodustavad lipu auvalve. Lipu auvalve võib vahetuda. Pärast ürituse lõppu viib auvalve lipu ruumist välja, ruumis olijad seisavad püsti.

3.1.8. Leina tähistamiseks võib lippu kasutada leinalipuna, kinnitades lipu varda ülemisse otsa 10 cm laiuse musta lindi, mille mõlemad otsad langevad alla lipukanga laiuse ulatuses. Leinalipul on alati auvalve.

3.1.9. Kui Näpi Kooli lippu kasutatakse ruumis koos Eesti Vabariigi riigilipuga, paigutatakse kooli lipp siseneja poolt vaadatuna  Eesti Vabariigi riigilipust paremale. 3.1.10. Väljaspool kooli toimuvatele sündmustele võetakse lipp kaasa ainult lipukotis. Lipu säilimise ja korrasoleku tagab väljasõidu eest vastutav õpetaja.

3.1.11. Järelevalvet Näpi Kooli lipu statuudi täpse täitmise üle teostab Näpi Kooli direktor või tema poolt volitatud isik.

3.2. Näpi Kooli mastilipp.

3.2.1. Mastilipp on ristkülikukujuline, normaalsuurusega (165 × 105cm), mis on analoogne kooli piduliku lipuga, kuid millel puuduvad narmad.

3.2.2. Mastilipp heisatakse kooli lipuväljakul kooli pidulike sündmuste puhul.

3.2.3. Mastilipp paikneb koolimaja poole vaadatuna parempoolses vardas              (EV riigilipp vasakpoolses vardas, külaliste auks heisatud lipp keskmises vardas).

3.2.4. Leinapäeva puhul heisatakse mastilipp nii, et kinnituskoht jääb 2/3 kõrgusele masti alumisest otsast. Mastilipule leinalinti ei kinnitata.

3.4. Näpi Kooli rinnamärk.

3.4.1. Näpi Kooli rinnamärk on Näpi Kooli sümboliga ümmargune vaskmärk, millel on kuldne äär.

3.4.2. Näpi Kooli märgiga tunnustatakse

1.4.2.1. kooli töötajaid, kes on Näpi Koolis töötanud 25 aastat ja töötavad koolis ka märgi väljastamise ajal;

3.4.2.2. kooli endisi töötajaid, kellel on kooli arengus olnud erilisi teeneid;

3.4.2.3.kooli vilistlasi, kes on edukalt esindanud kooli rahvusvahelistel spordivõistlustel;

3.4.2.4. kooli arengule kaasa aidanud ametiisikuid;

3..4.2.5. kooli au- ja väliskülalisi.

3.4.3. Rinnamärgi kandmise õigus on ka koolinõukogu esimehel ja kooli direktoril.

3.4.4. Rinnamärgi väljastamise otsustab Näpi Kooli juhtkond.

3.4.5. Näpi Kooli märk kingitakse ainult ühel korral.

3.4.6. Näpi Kooli rinnamärki kantakse vasakul poolel (revääril) rinnataskust kõrgemal.

3.4.7. Näpi Kooli märgiga tunnustatakse töötajaid kooli aastapäeva aktusel, külalisi ja õpilasi ka muudel aktustel.

3.5. Näpi Kooli rinnanõel.

3.5.1. Hõbetatud rinnanõel, millel on kooli vapiloom siil rohelisel taustal ja millega tunnustatakse

3.5.1.1. kooli töötajaid, kes on Näpi Koolis pidevalt töötanud 10 aastat ja töötavad märgi väljastamise ajal;

3.5.1.2. aasta õpetaja, aasta töötaja tiitli pälvinud töötajaid

3.5.2. Vaskne rinnanõel, millel on kooli vapiloom siil kollasel taustal ja millega tunnustatakse

1.5.2.1. kooli lõpetajaid kevadisel lõpuaktusel;

1.5.2.2. kooli töötajaid õpetajate päeva aktusel.

3.5.3. Õpilaste tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

3.5.4. Töötajate tunnustamise otsustab  kooli juhtkond.

3.5.5. Hõbetatud märgi kandmise õigus on kõigil kooli juhtkonna liikmetel.

3.6. Näpi Kooli logoga kell

3.6.1. Näpi Kooli kell, millel on Näpi Kooli sümbol siil, sümboliseerib kooli järjepidevust ja arengut.

3.6.2. Näpi Kooli kellaga tunnustatakse

3.6.2.1. kooli juubeliaastapäevadel teenekaid töötajaid, kes on Näpi Koolis töötanud 15 aastat ja andnud kooli arengusse suure panuse.

3.6.2.2. kooli endisi töötajaid, kellel on kooli arengus olnud erilisi teeneid;

3.6.2.3. kooli arengus suuri teeneid omavaid ametiisikuid ja koostööpartnereid.

3.7. Näpi Kooli hümn

3.7.1. Näpi Kooli hümni lauldakse kooli aastapäevapidudel ning ava- ja lõpuaktusel.
3.7.2. Hümni laulmise ajal seisab rahvas püsti.

3.8. Näpi Kooli logoga sportsärk.

3.8.1. Kooli logo kasutatakse kollasel või rohelisel sportsärgil.

3.8.2. Kooli logoga sportsärke kannavad õpilased võistluste ajal.

3.8.3. Kooli logoga sportsärgid on hoiul kooli võimlas lukustatud kapis.

3.8.4. Kooli logoga sportsärke võivad endale osta kooli töötajad.

3.9. Näpi Kooli meened.

3.9.1. Logoga meeneid kingitakse kooli tublimatele õpilastele, kooli külalistele ja teiste asutuste külastamisel ja tunnustatakse kooli töötajaid sünnipäevadel, kooli aastapäevadel ja töölt lahkumisel.

3.9.1.1. Logoga kruus - antakse töötajatele sünnipäevadel, töölt lahkumisel või kooli juubelil vähemalt 3 aastat tööl olnud töötajatele või töölt lahkumisel.

3.9.1.2. Näpi Kooli keraamiline siil – kingitakse kooli aastapäeval töötajatele, kes on koolis töötanud vähemalt 5 aastat

.3.9.1.3. Logoga pastapliiats – kingitakse tublidele õpilastele

3.9.1.4. Logoga helkur – antakse kõigile kooli õpilastele üks kord aastas

3.9.1.5. Logoga võtmerõngas – tunnustatakse õpilasi tubli töö eest õppepraktikal

3.9.2. Logoga esemete väljastamine tuleb kooskõlastada kooli direktoriga.

3.9.3. Logoga meeneid võivad kooli töötajad endale osta.

3.10. Kooli töötajate tunnustamine kooli tänu- ja aukirjadega.

3.10.1.  Kooli sümboliga (kahe piduliku siililapsega) tänukiri – tunnustatakse töötajaid ülekooliliste ürituste heatasemelise korraldamise ja läbiviimise eest.
3.10.2. Kooli logoga tänukiri – antakse eeskujuliku töötamise eest kooli aastapäevadel ja/või erilist tänu väärivate tegude eest.

3.10.3.  Kooli logoga aukiri – antakse kauaaegse kohusetundliku töö eest kooli aastapäevadel ja/või töölt lahkumisel.

3.10.4.    Kunstnikutööna valminud aukiri – kingitakse kolleegide tunnustuse pälvinud Aasta Õpetajale ja Aasta töötajale.

3.11. Kooli õpilaste tunnustamine kooli tänu- ja aukirjadega.

3.11.1.  Kooli sümboliga (kahe piduliku siililapsega) tänukiri – tunnustatakse hea esinemise eest kooli laulukonkurssidel, käsitöönäitustel jms võistlustel.

3.11.2. Kooli logoga tänukiri – tublimatele koolilõpetajatele ja hea esinemise eest vabariiklikel võistlustel ja konkurssidel.

3.11.3. Kooli logoga aukiri – hea esinemise eest rahvusvahelistel võistlustel ja konkurssidel.

3.11.4. Siilidega spordidipolm –koolivõistlustel auhinnalisi kohti saanud õpilasi.

3.11.5. Siilidega tänukiri töökuse eest –tubli töö eest õppepraktikal 

3.11.6. Siilidega kiidukirjad ja tunnustuskaardid –  hea õppeedukuse ja käitumise eest õppeveerandi lõpul.

3.12.Koostööpartnerite tunnustamine kooli tänukirjaga.

3.12.1. Kooli sümboliga (kahe piduliku siililapsega) tänukiri – tunnustatakse asutusi ja eraisikuid, kes on kooli materiaalselt toetanud

3.12.2. Kooli logoga tänukiri – tunnustatakse ametiisikuid, kes on kaasa aidanud kooli arengule.

3.13. Tunnustamine koolimärgi, rinnanõelade ja koolikellaga ning tänu- ja aukirjade andmine vormistatakse direktori käskkirjaga ja nende saajad kantakse kooli auraamatusse.
 

NÄPI KOOLI SÜMOBOOLIKA KASUTAMISE STATUUT

1. Näpi Kooli sümboliks ja vapiloomaks on siil, sümboliseerides meie õpilasi, kes kauni Näpi ooduse keskel nagu siilikesed igale poole oma uudishimuliku nina topivad. Ebameeldivuste korral turtsuvad, pobisevad ja tõmbuvad kerra, kuid hoolival kohtlemisel muutuvad toredateks siililasteks.

Näpi Kooli värvideks on kollane, roheline ja must. Kollane sümboliseerib elurõõmu, päikest ja positiivsust; roheline rahu, sidet loodusega ja elu järjepidevust; must on teisi värve tasakaalustav ja esiletoov.

2. Näpi Kooli logos on kooli vapiloom siil, kelle ninaks on kooli endise nime esitäht „V“. VAEKÜLA KOOL on kirjutatud mustade tähtedega, mis on ümbritsetud kollase äärega. Kooli logo kasutatakse kooli kirjaplangil, lipul, au- ja tänukirjal, diplomil, tunnustuskaartidel,  kooli esindusvõistkonna sportsärkidel, erinevatel meenetel ning muudel kooli tegevusega seotud dokumentidel (klassitunnistus jms).

3. Näpi Kooli sümboolika kasutamine.

3.1. Näpi kooli lipp (edaspidi lipp).

3.1.1. Lipp on ristkülikukujuline, normaalsuurusega (165 × 105cm), tunneli abil vardale kinnitatud riidelaid. Lipu vasak pool on kollane, parem pool roheline. Kollase poole keskel on kooli  vapiloom siil, rohelisel taustal kooli nimetus.

3.1.2. Lipp on ääristatud kollaste narmastega.

3.1.3. Lipp on kooli õpilasi ja töötajaid ühendav sümbol.

3.1.4. Lippu hoitakse direktori kabinetis.

3.1.5. Lipp paigaldatakse alusele pidulike sündmuste puhul ja külaliste auks, muul ajal on lipp lipukotis.

3.1.6. Lippu ei paigutata hoone välisseinale ega heisata lipumasti.

3.1.5. Näpi Kooli lõpuaktusel ja muudel avalikel pidulikel üritustel, mida kool ise korraldab, võib lipu aktuseruumi või ürituseplatsile tuua lipukandja ja kahe saatja poolt, ruumis viibijad seisavad lipu toomise ajal püsti.

3.1.6. Lipu kandjaks on kooli tublim õpilane.

3.1.7. Eriti pidulikel sündmustel võib lipul olla auvalve. Auvalve ajal hoiab lippu või seisab lipu taga lipukandja, kelle kõrval seisavad vasakul ja paremal lipu saatjad, kes moodustavad lipu auvalve. Lipu auvalve võib vahetuda. Pärast ürituse lõppu viib auvalve lipu ruumist välja, ruumis olijad seisavad püsti.

3.1.8. Leina tähistamiseks võib lippu kasutada leinalipuna, kinnitades lipu varda ülemisse otsa 10 cm laiuse musta lindi, mille mõlemad otsad langevad alla lipukanga laiuse ulatuses. Leinalipul on alati auvalve.

3.1.9. Kui Näpi Kooli lippu kasutatakse ruumis koos Eesti Vabariigi riigilipuga, paigutatakse kooli lipp siseneja poolt vaadatuna  Eesti Vabariigi riigilipust paremale. 3.1.10. Väljaspool kooli toimuvatele sündmustele võetakse lipp kaasa ainult lipukotis. Lipu säilimise ja korrasoleku tagab väljasõidu eest vastutav õpetaja.

3.1.11. Järelevalvet Näpi Kooli lipu statuudi täpse täitmise üle teostab Näpi Kooli direktor või tema poolt volitatud isik.

3.2. Näpi Kooli mastilipp.

3.2.1. Mastilipp on ristkülikukujuline, normaalsuurusega (165 × 105cm), mis on analoogne kooli piduliku lipuga, kuid millel puuduvad narmad.

3.2.2. Mastilipp heisatakse kooli lipuväljakul kooli pidulike sündmuste puhul.

3.2.3. Mastilipp paikneb koolimaja poole vaadatuna parempoolses vardas              (EV riigilipp vasakpoolses vardas, külaliste auks heisatud lipp keskmises vardas).

3.2.4. Leinapäeva puhul heisatakse mastilipp nii, et kinnituskoht jääb 2/3 kõrgusele masti alumisest otsast. Mastilipule leinalinti ei kinnitata.

3.4. Näpi Kooli rinnamärk.

3.4.1. Näpi Kooli rinnamärk on Näpi Kooli sümboliga ümmargune vaskmärk, millel on kuldne äär.

3.4.2. Näpi Kooli märgiga tunnustatakse

1.4.2.1. kooli töötajaid, kes on Näpi Koolis töötanud 25 aastat ja töötavad koolis ka märgi väljastamise ajal;

3.4.2.2. kooli endisi töötajaid, kellel on kooli arengus olnud erilisi teeneid;

3.4.2.3.kooli vilistlasi, kes on edukalt esindanud kooli rahvusvahelistel spordivõistlustel;

3.4.2.4. kooli arengule kaasa aidanud ametiisikuid;

3..4.2.5. kooli au- ja väliskülalisi.

3.4.3. Rinnamärgi kandmise õigus on ka koolinõukogu esimehel ja kooli direktoril.

3.4.4. Rinnamärgi väljastamise otsustab Näpi Kooli juhtkond.

3.4.5. Näpi Kooli märk kingitakse ainult ühel korral.

3.4.6. Näpi Kooli rinnamärki kantakse vasakul poolel (revääril) rinnataskust kõrgemal.

3.4.7. Näpi Kooli märgiga tunnustatakse töötajaid kooli aastapäeva aktusel, külalisi ja õpilasi ka muudel aktustel.

3.5. Näpi Kooli rinnanõel.

3.5.1. Hõbetatud rinnanõel, millel on kooli vapiloom siil rohelisel taustal ja millega tunnustatakse

3.5.1.1. kooli töötajaid, kes on Näpi Koolis pidevalt töötanud 10 aastat ja töötavad märgi väljastamise ajal;

3.5.1.2. aasta õpetaja, aasta töötaja tiitli pälvinud töötajaid

3.5.2. Vaskne rinnanõel, millel on kooli vapiloom siil kollasel taustal ja millega tunnustatakse

1.5.2.1. kooli lõpetajaid kevadisel lõpuaktusel;

1.5.2.2. kooli töötajaid õpetajate päeva aktusel.

3.5.3. Õpilaste tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

3.5.4. Töötajate tunnustamise otsustab  kooli juhtkond.

3.5.5. Hõbetatud märgi kandmise õigus on kõigil kooli juhtkonna liikmetel.

3.6. Näpi Kooli logoga kell

3.6.1. Näpi Kooli kell, millel on Näpi Kooli sümbol siil, sümboliseerib kooli järjepidevust ja arengut.

3.6.2. Näpi Kooli kellaga tunnustatakse

3.6.2.1. kooli juubeliaastapäevadel teenekaid töötajaid, kes on Näpi Koolis töötanud 15 aastat ja andnud kooli arengusse suure panuse.

3.6.2.2. kooli endisi töötajaid, kellel on kooli arengus olnud erilisi teeneid;

3.6.2.3. kooli arengus suuri teeneid omavaid ametiisikuid ja koostööpartnereid.

3.7. Näpi Kooli hümn

3.7.1. Näpi Kooli hümni lauldakse kooli aastapäevapidudel ning ava- ja lõpuaktusel.
3.7.2. Hümni laulmise ajal seisab rahvas püsti.

3.8. Näpi Kooli logoga sportsärk.

3.8.1. Kooli logo kasutatakse kollasel või rohelisel sportsärgil.

3.8.2. Kooli logoga sportsärke kannavad õpilased võistluste ajal.

3.8.3. Kooli logoga sportsärgid on hoiul kooli võimlas lukustatud kapis.

3.8.4. Kooli logoga sportsärke võivad endale osta kooli töötajad.

3.9. Näpi Kooli meened.

3.9.1. Logoga meeneid kingitakse kooli tublimatele õpilastele, kooli külalistele ja teiste asutuste külastamisel ja tunnustatakse kooli töötajaid sünnipäevadel, kooli aastapäevadel ja töölt lahkumisel.

3.9.1.1. Logoga kruus - antakse töötajatele sünnipäevadel, töölt lahkumisel või kooli juubelil vähemalt 3 aastat tööl olnud töötajatele või töölt lahkumisel.

3.9.1.2. Näpi Kooli keraamiline siil – kingitakse kooli aastapäeval töötajatele, kes on koolis töötanud vähemalt 5 aastat

.3.9.1.3. Logoga pastapliiats – kingitakse tublidele õpilastele

3.9.1.4. Logoga helkur – antakse kõigile kooli õpilastele üks kord aastas

3.9.1.5. Logoga võtmerõngas – tunnustatakse õpilasi tubli töö eest õppepraktikal

3.9.2. Logoga esemete väljastamine tuleb kooskõlastada kooli direktoriga.

3.9.3. Logoga meeneid võivad kooli töötajad endale osta.

3.10. Kooli töötajate tunnustamine kooli tänu- ja aukirjadega.

3.10.1.  Kooli sümboliga (kahe piduliku siililapsega) tänukiri – tunnustatakse töötajaid ülekooliliste ürituste heatasemelise korraldamise ja läbiviimise eest.
3.10.2. Kooli logoga tänukiri – antakse eeskujuliku töötamise eest kooli aastapäevadel ja/või erilist tänu väärivate tegude eest.

3.10.3.  Kooli logoga aukiri – antakse kauaaegse kohusetundliku töö eest kooli aastapäevadel ja/või töölt lahkumisel.

3.10.4.    Kunstnikutööna valminud aukiri – kingitakse kolleegide tunnustuse pälvinud Aasta Õpetajale ja Aasta töötajale.

3.11. Kooli õpilaste tunnustamine kooli tänu- ja aukirjadega.

3.11.1.  Kooli sümboliga (kahe piduliku siililapsega) tänukiri – tunnustatakse hea esinemise eest kooli laulukonkurssidel, käsitöönäitustel jms võistlustel.

3.11.2. Kooli logoga tänukiri – tublimatele koolilõpetajatele ja hea esinemise eest vabariiklikel võistlustel ja konkurssidel.

3.11.3. Kooli logoga aukiri – hea esinemise eest rahvusvahelistel võistlustel ja konkurssidel.

3.11.4. Siilidega spordidipolm –koolivõistlustel auhinnalisi kohti saanud õpilasi.

3.11.5. Siilidega tänukiri töökuse eest –tubli töö eest õppepraktikal 

3.11.6. Siilidega kiidukirjad ja tunnustuskaardid –  hea õppeedukuse ja käitumise eest õppeveerandi lõpul.

3.12.Koostööpartnerite tunnustamine kooli tänukirjaga.

3.12.1. Kooli sümboliga (kahe piduliku siililapsega) tänukiri – tunnustatakse asutusi ja eraisikuid, kes on kooli materiaalselt toetanud

3.12.2. Kooli logoga tänukiri – tunnustatakse ametiisikuid, kes on kaasa aidanud kooli arengule.

3.13. Tunnustamine koolimärgi, rinnanõelade ja koolikellaga ning tänu- ja aukirjade andmine vormistatakse direktori käskkirjaga ja nende saajad kantakse kooli auraamatusse.