Oluline

Tere tulemast Näpi Kooli koduleheküljele! 26. juuli raidosune


Näpi Kool (endine Vaeküla Kool) oli Haridus-ja Teadusministeeriumi alluvuses olev põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele, kus õpitakse lihtsustatud õppekava alusel. Alates 2019 allub kool Rakvere Vallavalitsusele.

Kool asub Rakverest 4 km kaugusel, Sõmeru vallas Näpil.

Näpi Kool on põhikool, mille lõpetamisel saab nooruk põhikooli lõputunnistuse, mis annab võimaluse jätkata õpinguid kutsekoolis.

Koolil on õpilaskodu, kus õppetöö perioodil elavad õpilased, kellel igapäevaselt ei ole võimalik kodunt koolis käia.

Kooli moto: Pilvede taga on alati päike!

Juhindume õppe-kasvatustöös Hiina vanasõnast:  „Ma kuulen ja ma unustan. Ma näen ja jätan meelde. Ma teen ja ma mõistan.“

Näpi Kool (endine Vaeküla Kool) oli Haridus-ja Teadusministeeriumi alluvuses olev põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele, kus õpitakse lihtsustatud õppekava alusel. Alates 2019 allub kool Rakvere Vallavalitsusele.

Kool asub Rakverest 4 km kaugusel, Sõmeru vallas Näpil.

Näpi Kool on põhikool, mille lõpetamisel saab nooruk põhikooli lõputunnistuse, mis annab võimaluse jätkata õpinguid kutsekoolis.

Koolil on õpilaskodu, kus õppetöö perioodil elavad õpilased, kellel igapäevaselt ei ole võimalik kodunt koolis käia.

Kooli moto: Pilvede taga on alati päike!

Juhindume õppe-kasvatustöös Hiina vanasõnast:  „Ma kuulen ja ma unustan. Ma näen ja jätan meelde. Ma teen ja ma mõistan.“